Praca w Polsce / Робота в Польщі!

15 marca, 2022

Na podstawie nowych przepisów, wspierających wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski z powodu wojny w Ukrainie, od dnia wjazdu można przebywać w Polsce legalnie przez 18 miesięcy, z możliwością wydłużenia tego okresu lub aplikowania o dokumenty pobytowe. W tym okresie można legalnie pracować, udostępniony został również system wsparcia socjalnego.

Po okresie zagubienia w nowej rzeczywistości, kiedy już możliwa staje się mobilizacja i wznowienie aktywności zawodowej, wiemy, jak ważne jest wsparcie w tym zakresie. Rozumiemy, że bez względu na okoliczności dążycie do samodzielności i bardzo chętnie wesprzemy Was w tej drodze.

Jesteśmy polską odsłoną ukraińskiej marki franczyzowej Soup Culture. Pierwszym krajem, gdzie pojawiła się nasza sieć, była Polska. To tutaj, kilka lat temu rozpoczynaliśmy międzynarodową historię naszej ekologicznej marki i tworzyliśmy finalną technologię wypiekania jadalnych kubków. Do dzisiaj, to właśnie w Polsce, w Warszawie jest produkcja pieców dla wszystkich lokali Soup Culture, w ponad 10 krajach.

Soup Culture Lviv

Bardzo chcemy wesprzeć zawodowo tych z Was, którzy tego potrzebują, w zakresie:
– doradztwa biznesowego;
– bezpłatnego przekazania systemu franczyzowego w celu prowadzenia własnej firmy pod marką Soup Culture, wraz z kompleksowym pakietem doradztwa.

Zgłoś się:
e-mail – hello @ soupculture.pl

WAŻNE – REJESTRACJA POBYTU!
Jeśli przekroczyłeś granicę Polski po 24 lutego 2022 roku, obowiązują Cię zapisy „Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, na mocy których można przebywać w Polsce legalnie przez 18 miesięcy i należy w tym celu:
– złożyć do gminy wniosek o nadanie numeru PESEL, co jest jednoznaczne z zarejestrowaniem swojego pobytu (w ciągu 60 dni od wjazdu do Polski);
– w przypadku wcześniejszego złożenia wniosku u Straży Granicznej, należy je wycofać.
Rejestracja w urzędzie gminy upoważnia do podejmowania pracy i zakładania działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących obywateli Polski.

Przydatne informacje:
1. Rządowa baza wsparcia dla Ukrainy
2. Informator warszawski
3. Bezpłatna pomoc prawna w języku ukraińskim
4. Bezpłatne doradztwo pobytowe i zawodowe PWC
5. Grupa z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy (PL)
6. Grupa z ofertami pracy (UA)
7. Serwis Praca dla Ukrainy
8. Treść ustawy (PL)

UA

Згідно з новими правилами, які підтримують осіб які приїжджають до Польщі у зв’язку з війною в Україні, з дня в’їзду ви можете перебувати в Польщі на законних підставах протягом 18 місяців з можливістю продовження цього терміну або подання заявки на отримання дозволу на проживання. У цей період можна легально працювати, також доступна система соціальної підтримки.
Після періоду адаптації в новій реальності, коли стає можливим відновлення професійної діяльності, ми знаємо, наскільки важливою є підтримка в цій сфері. Ми розуміємо, що, незважаючи на обставини, ви прагнете незалежності, і будемо дуже раді підтримати вас на цьому шляху.

Ми є польською версією українського франчайзингового бренду Soup Culture. Першою країною, де з’явилася наша мережа, була Польща. Саме тут, кілька років тому, ми розпочали міжнародну історію нашого екологічного бренду та створили остаточну технологію випікання їстівних стаканів. До сьогодні саме в Польщі, у Варшаві, виробляють печі для всіх закладів супової культури більш ніж в 10 країнах.

Ми хочемо професійно підтримати тих із вас, хто цього потребує, у сфері:
– бізнес-консалтинг;
– безкоштовна передача франчайзингової системи для ведення власного бізнесу під брендом Soup Culture, а також комплексний консультаційний пакет.

Контакт:
електронна пошта – hello @ soupculture.pl

ВАЖЛИВО – РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЖИВАННЯ!
Якщо ви перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року, ви зобов’язані дотримуватись положень «Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни», згідно з яким ви можете легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців і для цього ви повинні:
– подайте заяву до гміни на номер PESEL, що рівнозначно реєстрації вашого перебування (протягом 60 днів після в’їзду в Польщу);
– у разі дострокового подання заяви до прикордонної служби її слід відкликати.
Реєстрація в управлінні ґміни дає вам право на роботу та відкриття бізнесу відповідно до правил, що діють для громадян Польщі.

Корисна інформація:
1. База державної підтримки України
2. Варшавський путівник
3. Безкоштовна правова допомога українською мовою
4. Безкоштовне проживання та професійна консультація PWC
5. Група з пропозиціями роботи для біженців з України (PL)
6. Група з пропозиціями роботи (UA)
7. Служба зайнятості для України
8. Зміст устави


Jeśli spodobał Ci się artykuł, możesz podzielić się nim ze swoimi znajomymi: